Selectează o Pagină

Programului naţional multianual de microindustrializare

Obiectivul Programului naţional multianual de microindustrializare îl constituie susţinerea investiţiilor în sectoarele economice prioritare stabilite prin procedură, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii IMM din aceste sectoare. În cadrul acestui Program sunt finanțate activitățile de producție: CAEN-uri 1…, 2…, 3… .

Bugetul total estimativ alocat schemei de minimis pentru perioada de implementare a acesteia este de 297.436.000 lei. Bugetul maxim de care pot beneficia aplicanții câștigători este de 450000 lei per proiect, aplicantul trebuie sa vină cu o contribuție proprie minimă de 25%. TVA este neeligibilă și va fi suportată de către beneficiar.

Pentru a fi eligibili aplicanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • Se adresează doar societăților mici și mijlocii (nr de angajați: 10-249) din țară, excepție făcând București și Ilfov, regiuni în care pot aplica și microîntreprinderile (nr de angajați: 0-9)
  • Societatea să aibă cel puțin 2 ani vechime
  • Societățile pot aplica doar pe domeniul de producție
  • Aplicanții să nu aibă datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, nici măcar datorii eșalonate.