Selectează o Pagină

Programul de servicii de piață și comerț

Programul național multianual Servicii de piață și comerț se adresează firmelor care activează în domeniul serviciilor de piață sau al comerțului. Acesta a fost lansat de către Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragerea Investițiilor și Promovarea Exportului și oferă fonduri de maxim 250000 lei per proiect, pe lângă care aplicantul trebuie sa vină cu o contribuție proprie minimă de 25%. TVA nu este eligibilă.

Bugetul total estimativ alocat acestei scheme de minimis pentru perioada de implementare, 2017-2020, este de 199.796.000 lei. În perioada în care se va desfășura Programul vor beneficia de fonduri, anual, aproximativ 165 de persoane juridice.

Pentru a fi eligibili aplicanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • Societatea să aibă cel puțin 2 ani vechime
  • Se poate aplica pe domeniile de servicii sau comerț
  • Intreprinderea să fi avut un număr mediu de cel puțin 3 angajați în anul anterior accesării Programului
  • Să nu aibă datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, nici măcar datorii eșalonate.

Care sunt cheltuielile eligibile?

  • Echipamente conexe domeniului de activitate pentru care se solicită finanțare în proporție de cel puțin 60%
  • Alte cheltuieli de investiții: softuri și licențe, mobilier, autoutilitare, panouri solare/fotovoltaice, sisteme de management (ISO), consultanță etc.

Care sunt obligațiile de asumat prin implementarea proiectului?

  • Crearea de locuri de muncă (cel puțin 2) si păstrarea lor pe următorii 3 ani.
  • Achiziție de echipamente noi, asigurarea și păstrarea lor pe următorii 3 ani.

Cât timp se derulează programul?

Înscrierea proiectului în aplicație durează 10 zile lucrătoare, iar implementarea proiectului trebuie să fie efectuată în cel mult 60 de zile de la semnarea acordului de finanțare. După finalizarea implementării proiectului, beneficiarii vor fi monitorizati pe durata a trei ani.