Selectează o Pagină

ElectricUP - Editia 2

 

Stadiu program: informatii consultative

Programul Electric Up este un Program national, implementat prin Ministerul Energiei si care acorda finantare de pana la 150.000 de euro IMM-urilor si intreprinderilor din sectorul HORECA pentru achizitia  unui sistem de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și maxim 150 kWp, a unei staţii de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in si a unui sistem electric alternativ de încălzire/răcire.

Cine poate beneficia de Program?

 • Microintreprinderi, inreprinderi mici si mijlocii din orice sector de activitate
 • Operatori economici care activeaza in domeniul HoReCa
 • Societatile nu au datorii la bugetul de stat (ANAF) si bugetele locale (Primarie).
 • Au calitatea de proprietar, concesionar sau locatar/comodatar cu drept de superficie pentru imobilul unde se implementeaza proiectul;
 • Utilizeaza energia produsa de sitemul de panouri fotovoltaice doar in scopul consumului propriu;

Care sunt cheltuielile eligibile?

 • cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și maxim 150 kWp;
 • cheltuielile cu achiziţia a cel puțin unei staţii de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte/prize de încărcare (2x11kW);
 • cheltuieli cu achiziția sistemului de stocare a energiei produse, având o capacitate de stocare de minimum 30% din valoarea energiei produse de sistemul de panouri fotovoltaice (kWh);
 • cheltuielile cu achiziţia unui sistem electric alternativ de încălzire/răcire, maxim 30% din valoarea totală a cheltuielilor cu achiziția și montarea acestuia;
 • cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, reprezentând maximum 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului
 • cheltuieli de consultanță și management de proiect, de maximum 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului
 • cheltuieli cu lucrările de montaj și punere în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice, a sistemului de stocare a energiei produse, a staţiei/stațiilor de reîncărcare, a sistemului electric alternativ de încălzire/răcire, reprezentând maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului

Cheltuielile aferente racordării (branşamentul, inclusiv tariful de racordare) la reţeaua de energie electrică nu sunt eligibile pentru finanţarea din Program.

Care este Alocatia Financiar Nerambursabila acordata?

 • Maxim 150.000 euro/beneficiar la care se adauga 25% aport propriu (minim 50.000 euro)

 Ce  mai este important sa cunosti despre acest program? 

 • Sesiunea de depunere a proiectelor va dura maxim 60 zile calendaristice;
 • Perioada de implementare este de 12 luni de la semnarea contractului;
 • Perioada de monitorizare a functionalitatii si durabilitatii proiectului este de 5 ani de la data incheierii perioadei de implementare;
 • Bunurile ce vor fi achizitionate trebuie sa aiba caracteristici minime prezente in Ghidul Solicitantului;
 • Criteriile de departajare sunt: punctajul, puterea statiei/statiilor de incarcare, capacitatea de stocare, instalarea unei pompe de caldura, valoarea proiectului.

 Pentru mai multe detalii, vă rugăm sa ne contactați telefonic sau pe email.

 

Aplica Acum