Selectează o Pagină

Start-Up Nation este un Program guvernamental derulat prin Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat cu ajutorul căruia se încurajează și se stimuleză înființarea IMM-urilor. Mai exact, se finanțează anual, un număr maxim de 10000 de beneficiari, cu până la 200000 lei per proiect. Contribuția proprie este de 0%, iar TVA nedeductibilă este eligibilă.

Start-Up Nation a fost inițiat în anul 2017 și se va derula pe o perioadă de patru ani. Aplicanții pot beneficia o singură dată în viată de fondurile oferite prin acest Program. Bugetul estimativ al schemei de minimis este de 2.000.000.000 lei anual.

Cine poate beneficia de Program?

 • Toate IMM-urile (SRL, SRL-D, etc.) înființate începând cu data de 31.01.2017
 • Firmele aplicante trebuie să fie înființate de persoane fizice
 • Sediul societății poate fi atat în mediul rural cât și în mediul urban

Care sunt cheltuielile eligibile?

 • Echipamente care au legatură cu domeniul de activitate pentru care se solicită finanțare în proprție de cel puțin 60%
 • Alte cheltuieli – curente: salarii, chirii, utilități etc.
 • De investiții: softuri, mobilier, mijloace de transport, consultanță etc.

Cât timp se derulează programul?

Înscrierea proiectului în aplicație durează 30 de zile, iar implementarea proiectului trebuie să fie efectuată în cel mult 12 luni de la semnarea acordului de finanțare. După finalizarea implementării proiectului, beneficiarii vor fi monitorizati pe durata a trei ani.

 • Citește mai mult despre alți factori relevanți pentru a accesa Programul

Programul național multianual Servicii de piață și comerț se adresează firmelor care activează în domeniul serviciilor de piață sau al comerțului. Acesta a fost lansat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și oferă fonduri de maxim 250000 lei per proiect, iar aplicantul trebuie sa vină cu o contribuție maximă de 25%.

Bugetul total estimativ alocat schemei de minimis pentru perioada de implementare a acesteia, 2017-2020, este de 199.796.000 lei. În perioada în care se va desfășura Programul vor beneficia  de fonduri, anual, aproximativ 200 de persoane juridice.

Pentru a fi eligibili aplicanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • Societatea să fi obținut profit net la finalul anului anterior accesării Programului;
 • Întreprinderea să fi avut un numar mediu de cel puțin 3 angajați în anul anterior accesării Programului;
 • Să creeze cel puțin 6-7 locuri de muncă noi din care cel puțin două locuri de muncă noi pentru șomeri, absolvenți după anul 2012 sau persoane defavorizate;
 • Codul CAEN pe care se aplică să fie autorizat de cel puțin 12 luni;
 • Să aibă cel puțin un exercițiu financiar încheiat;
 • Să nu aibă datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, nici măcar datorii eșalonate.

Care sunt cheltuielile eligibile?

 • Echipamente care au legatură cu domeniul de activitate pentru care se solicită finanțare în proprție de cel puțin 60%
 • Alte cheltuieli de investiții: softuri, mobilier, mijloace de transport, consultanță etc.

Cât timp se derulează programul?

Înscrierea proiectului în aplicație durează 10 zile lucrătoare, iar implementarea proiectului trebuie să fie efectuată în cel mult 60 de zile de la semnarea acordului de finanțare. După finalizarea implementării proiectului, beneficiarii vor fi monitorizati pe durata a trei ani.

Obiectivul Programului naţional multianual de microindustrializare îl constituie susţinerea investiţiilor în sectoarele economice prioritare stabilite prin procedură, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii IMM din aceste sectoare. În cadrul acestui Program sunt finanțate activitățile de producție: CAEN-uri 1…, 2…, 3… .

Bugetul total estimativ alocat schemei de minimis pentru perioada de implementare a acesteia este de 297.436.000 lei. Bugetul maxim de care pot beneficia aplicanii câstigatori este de 450000 lei per proiect, aplicantul trebuie sa vină cu o contribuție maximă de 25%. În perioada în care se va desfășura Programul vor beneficia  de fonduri, anual, aproximativ 165 de persoane juridice.

Pentru a fi eligibili aplicanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • Să fie societate mica (sa aiba cel putin 10 angajați)
 • Să aiba cel puțin un an vechime
 • Să nu aibă datorii la stat
 • Să fi obținut profit în anul anterior inscrierii în Program
 • 60% din investiție să fie redirecționată către echipamente tehnologice
 • Să creeze cel puțin 6-7 locuri de muncă noi
 • Să nu fi beneficiat de fonduri din cadrul acestui Program în altimii trei ani

Care sunt cheltuielile eligibile?

 • Echipamente care au legatură cu domeniul de activitate pentru care se solicită finanțare în proprție de cel puțin 60%
 • Alte cheltuieli de investiții: softuri, mobilier, mijloace de transport, consultanță etc.

Cât timp se derulează programul?

Înscrierea proiectului în aplicație durează 10 zile lucrătoare, iar implementarea proiectului trebuie să fie efectuată în cel mult 60 de zile de la semnarea acordului de finanțare. După finalizarea implementării proiectului, beneficiarii vor fi monitorizati pe durata a trei ani.