Selectează o Pagină

GDPR

Având în vedere standardele europene în vigoare, începând din data de 25.05.2018 si privind prelucarea datelor cu caracter personal și libera lor circulație, stipulate în Regulamentul 2016/679/UE (în continuare denumit simplu Regulament GDPR), vă informăm că:

(1)    Datele cu caracter personal ale persoanelor de contact/reprezentanți ai ambelor Părți precum și salariații acestora implicați în derularea contractului încheiat între Părți, se vor prelucra în condițiile Regulamentului GDPR.

(2)    Părțile, în calitate de operator de date, vor prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor fizice de contact, persoanelor vizate, reprezentanților celeilalte Părți, etc în scopul executarii Contractului precum și pentru a-și îndeplini obligațiile care îi sunt impuse de legislația aplicabilă, precum și în scopuri legitime, cum ar fi prevenirea fraudei, îndeplinirea obligațiilor contractuale, etc., în conditiile Regulamentului GDPR.

(3)    Părțile au obligația de a informa direct, conform art. 12 și 13 din Regulamentul GDPR, reprezentanții, salariații, împuterniciții (persoane de contact, agent, etc) în relația cu celalaltă Parte cu privire la prelucrarea datelor lor de către cealaltă Parte, pentru scopuri de gestionare a contractului/contractelor încheiate între Părți  (pe toata durata contractuală până la expirarea obligațiilor contractuale și a termenelor de arhivare, dacă este cazul) și reprezentante de aceștia, pentru verificările și raportările prevăzute de legislația aplicabilă, pentru îndeplinirea obligațiilor legale și contractuale, precum și alte scopuri legitime în funcție de relația contractuală încheiată.

(4)    Părțile asigură standardele de securitate cu privire la datale cu caracter personal, așa cum prevede art. 32 din Regulamentul GDPR. Astfel, Părțile se obligă sa ia și să aplice toate măsurile tehnice și operațiunile adecvate în vederea protejării datelor cu caracter personal impotriva oricăror distrugeri accidentale sau ilegale, pierderi, modificari, dezvaluiri sau acces neautorizat și împotriva procesării ilegale.

(5)    Părțile se obligă să se asigure că angajații /reprezentanții fiecăreia care prelucrează datele cu caracter personal sunt ținuți de obligația de confidențialitate, utilizând aceste date exclusiv în scopul încheierii și executarii obligațiilor contractuale.

(6)    Acum, este un moment potrivit să vă comunicăm că, nu prelucram datele cu caracter personal în scop de marketing de orice fel (direct, evaluarea gradului de satisfacție, realizarea de analize statistice de profiluri individuale, etc) și nu există situații de transfer al datelor către terțe persoane /entități.

(7)    De asemenea, Regulamentul GDPR conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează datele cu caracter personal (dreptul de acces, dreptul de portabilitate, dreptul de opozite, dreptul de rectificare, dreptul la stergere / dreptul de a fi uitat, dreptul la restrictionarea prelucrarii). În acest context, precizăm că toate aceste drepturi le puteți exercita printr-o cerere scrisă, datată, semnată și transmisă către subscrisa prin poștă, la adresa menționată in contractual cadru, prin telefon la numărul indicat, sau prin email la adresa contact@casadeconsultantatransilvania.ro . De asemenea, vă stăm la dispoziție pentru orice lămuriri suplimentare privind conținutul prezentei Note.

 

 

Datele cu caracter personal mentionate mai sus sunt folosite ca atare sau in orice asociere sunt reprezentate de urmatoarele categorii : numele, prenumele, functia, semnatura, numarul de telefon, adresa de email, sau orice alte date in baza carora poate fi identificata, direct sau indirect, o persoana fizica reprezentand una dintre Parti, pentru executarea Contractului.